ببینید|جدال شامپانزه ها بر سر قدرت

چند شامپانزه برای به دست آوردن جایگاه برتر در جنگل با یکدیگر به نزاع پرداختند.

منهای خبر-قدرت طلبی شامپانزه‌ها آنها را به درگیری و نزاع با یکدیگر کشانده است. چند شامپانزه نر برای تصاحب تاج حکمرانی بر قلمروی جنگل با رهبر گروه نبرد می‌کنند. ویدئوی این نزاع را در ادامه گزارش مشاهده می‌کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

google-site-verification=9RRuEFv-Li5PTVTxCdPX9lrQ-rHy-2Up_l-aU8MA1Ck