حداقل حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۲چقدر است

لایحه بودجه ۱۴۰۲ امروز به مجلس رفت. لایحه‌ای که بر اساس آن حداقل حقوق بازنشستگان با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به سال جاری به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

به گزارش سرویس اقتصادی دلیل ؛ مبلغ پیشنهادی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ اعلام شد. بر اساس پیشنهاد دولت قرار است در سال آینده حداقل حقوق بازنشستگان ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد.

این رقم پیشنهادی در حالی است که حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۱ با ۱۰ درصد افزایش مبلغ ۵ میلیون تومان اعلام شده بود. به عبارت دیگر در سال جاری قرار بود که هیچ بازنشسته لشکری و کشوری کمتر از ۵ میلیون تومان حقوق دریافت نکند.

این رقم امسال با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. با توجه به پیشنهاد دولت، حقوق این افراد از مالیات معاف است.

نکته قابل توجه این است که مبلغ ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همه ساله در پایان سال تعیین می‌شود. همزمان با تعیین حداقل حقوق کارگران.

حقوق کارمندان دولت چقدر است؟

در لایحه بودجه سال جاری، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت هم پیشنهاد شده است. با این حساب هیچ کدام از کارمندان دولت نباید در سال آینده کمتر از ۷ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.

همچنین حداقل حقوق کارمندان هم از مالیات معاف است. چراکه بر اساس لایحه بودجه سال آینده، حقوق‌های بالای ۷ میلیون تومان مشمول مالیات می‌شود و دریافتی زیر این رقم از مالیات معاف است.

افزایش سن بازنشستگی کارمندان

همچنین بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت پیشنهاد داده که سن بازنشستگی کارمندان دو سال افزایش پیدا کند. این پیشنهاد از این نظر مهم است که صندوق‌های بازنشستگی همه ورشکسته هستند و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هم در معرض ورشکستگی است. برای همین دولت پیشنهاد داده که سن بازنشستگی دو سال افزایش یابد.

جزئیات حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۲

۱ -ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط بیست درصد( ۲۰ %) براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی, پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به نسب مدت کارکرد, از هفتاد میلیون ریال کمتر نباشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده۷۸ قانون مدیری خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱ )بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق, بدون تغییر باقی می‌ماند .

۲ -حقوق بازنشستگان, وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی, به میزان متوسط بیست درصد افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش, حکم حقوق بازنشستگان, وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی مذکور, متناسب با سنوات خدم قابل قبول, از شص و سه میلیون ریال کمتر نباشد.

۳-در اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت , امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد, موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان, به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌شود.

۴ -حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران, حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست درصد افزایش می‌یابد.

۵ -مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان بیست درصدافزایش می‌یابد.

۶ – مستمری والدین شهداء معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

google-site-verification=9RRuEFv-Li5PTVTxCdPX9lrQ-rHy-2Up_l-aU8MA1Ck