مرور رده

رفاه اجتماعی

نحوه استفاده از کالابرگ الکترونیک چگونه است

اطلاعاتی که تاکنون درباره طرح کالابرگ الکترونیکی نشان می دهد که با اجرای این طرح، امکان برداشت نقدی یارانه همچنان مهیاست. اما اختیار جدیدی به سرپرستان خانوار داده می شود که بر اساس آن می توانند این یارانه را زودتر از موعد به صورت کالایی دریافت کنند.
ادامه مطلب ...
google-site-verification=9RRuEFv-Li5PTVTxCdPX9lrQ-rHy-2Up_l-aU8MA1Ck